За нас

лицензиран-оценителАРМЕГА ООД е дружество с основен предмет на дейност оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, предприятия и инвестиционни проекти, основано през 2011 г. Дружеството е независим оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания и земеделски земи и трайни насаждения със сертификат за оценителска правоспособност с No 901400146 от 20.05.2015 от Камарата на Независимите Оценители в България.

Бизнес оценяването е трудна задача изискваща знания, опит и професионализъм. Основната цел на нашата компания е да предостави високо качествени професионални оценителски услуги както на физическите лица така и на бизнеса. Дружеството има богата и разнородна практика при оценяването на различни активи: Оценки на недвижими имоти включително: апартаменти, къщи, офиси, ресторанти, промишлени и индустриални обекти, поземлени имоти, урегулирани поземлени имоти, наеми и други. Машини и съоръжения включително: автомобили, камиони, стругове, поточни линии и други. Търговски предприятия, както и земеделски земи и трайни насаждения.

Принципи, които определят нашата компания са : Спазването на принципите за професионалната етика и българското законодателство, както и международни стандарти за оценка. Индивидуален подход към всеки клиент , в съответствие с неговите потребности и цели. Откритост и прозрачност . Високо качество и ефективност. Клиентите, които използват нашите услуги, получават коректна и безпристрастна информация на високо професионално ниво, което им дава възможност във вземането на правилни управленски решения. Работата с АРМЕГА ООД гарантира сигурност и коректно партньорство, спазване на оценителските стандарти и високо качество.