Полезни връзки

КНОБ (Камара на Независимите Оценители в България) – http://public.ciab-bg.com/
Комитет по международни оценителски стандарти (IVSC – International Valuation Standards Committee.) – http://www.ivsc.org/
TEGoVA – http://www.tegova.org/
Американското общество на оценителите. (ASA – American Society of Appraisers) – http://www.appraisers.org/
Руското оценителско общество – http://sroroo.ru/

Канадски оценителски институт – http://www.aicanada.ca/