Услуги

АРМЕГА ООД  е създадена, за да осигури професионални услуги в областта на оценката на активи. Компанията предлага пълна гама от оценителни услуги на както на физически лица, така и на фирми от целият спектър на бизнеса. Наши клиенти са както малки и средни предприятия, така и големи компании. Оценителите на нашата фирма ефикасно и в кратки срокове предоставят оценителски услуги, които напълно отговарят на нуждите на нашите клиенти и са съобразени с българското законодателство и международните стандарти за оценяване. АРМЕГА ООД предлага следните оценителски услуги :

  • Оценки на недвижими имоти включително:

апартаменти, къщи, офиси, ресторанти, промишлени и индустриални обекти, поземлени имоти, урегулирани поземлени имоти, наеми и други.

  • Машини и съоръжения включително:

автомобили, камиони, стругове, поточни линии и други.

  • Търговски предприятия и вземания.
  • Земеделски земи и трайни насаждения

Ние осигуряваме бързи, професионални оценителски услуги за различни клиенти, включително собственици, кредитори, частни съдебни изпълнители, публични изпълнители, купувачи и продавачи, корпоративни структури, и държавни учреждения. Можете да разчитате на нас, за да получите професионална експертна оценка своевременно и бързо на разумна цена. Нашият екип от професионалисти са на разположение, за да отговорят на всички въпроси на клиента и да му предоставят цялата необходима му информация. АРМЕГА ООД  гарантира абсолютна обективност и независимост на изготвените оценки.