В какво се състои процедурата по оглед на обекта на оценката?

Инспектирането (огледът) на обекта се осъществява от оценителя, който извършва оценката или от член на неговия екип. В повечето случаи той се придружава от възложителя на оценката или от собственика на обекта, който се оценява. По време на огледа оценителят се запознава с детайлите на обекта, предмет на неговата оценка. Огледът спомага да се уловят и най – малките детайли, които биха повлияли за даване на по-точна и вярна оценка. Примерно при оценка на недвижим имот, нещата които се отбелязват по време на огледа са: точното на мястото на обекта, на инфраструктурата на района, технически характеристики на обекта и неговото състояние, съответства ли то на описанието в документите, има ли подобрения и други. Към оценителския доклад се прилага снимков материал, който оценителят е направил на обекта за оценяване.

Какви документи се изискват за оценка на недвижими имоти?

Оценка на недвижими имоти е най-често срещаният тип на оценителска дейност, включваща определяне на стойността на имота, стойността на месечния наем или други. Документите, необходими за оценка на недвижими имоти (сгради, земи) са следните:

  • Документи, удостоверяващи собствеността на недвижимя имот (нотариален акт, постановление за възлагане или др.);
  • Кадастрална карта;
  • Информация за вписани тежести;
  • Технически паспорт на сградата, в случай че има такъв.
  • Договор за наем и др.

Защо ми трябва оценка от независим оценител

Всяка година безброй хора купуват и продават имоти или рефинансират ипотечният си кредит. Повечето, ако не всички, от тези сделки включват и оценка на имота от независим оценител. Оценката се е превърнала в нормална част от всяка една сделка с недвижими имоти. Един от най-важните въпроси, свързани с покупка на имот е разработване на становище за това дали сделката си струва, така че да можете да вземете информирано решение за закупуване. Професионалният доклад за оценка се извършва от квалифициран лицензиран оценител, който може да ви осигури обективно, становище като трета независима страна и да ви изчисли текущата пазарна стойност на имота. За малката цена на тази услуга, можете да си осигурите “спокойствие” преди да направите предложение за закупуване, като предложите справедлива цена за имота. За разлика от брокерите за недвижими имоти, оценителите нямат пряк интерес от това за каква стойност, ще бъде продаден имота. Оценителските такси са базирани на усилията за изготвяне на доклада, а не са процент от продажната цена. Професионална оценка, често може да помогне на собствениците на жилища да вземат най-добрите решения за инвестиране в домовете си и определяне на справедливата им продажна цена.