Какви документи се изискват за оценка на недвижими имоти?

Оценка на недвижими имоти е най-често срещаният тип на оценителска дейност, включваща определяне на стойността на имота, стойността на месечния наем или други. Документите, необходими за оценка на недвижими имоти (сгради, земи) са следните:

  • Документи, удостоверяващи собствеността на недвижимя имот (нотариален акт, постановление за възлагане или др.);
  • Кадастрална карта;
  • Информация за вписани тежести;
  • Технически паспорт на сградата, в случай че има такъв.
  • Договор за наем и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *