Какви документи се изискват за оценка на недвижими имоти?

Оценка на недвижими имоти е най-често срещаният тип на оценителска дейност, включваща определяне на стойността на имота, стойността на месечния наем или други. Документите, необходими за оценка на недвижими имоти (сгради, земи) са следните: Документи, удостоверяващи собствеността на недвижимя имот (нотариален акт, постановление за възлагане или др.); Кадастрална карта; Информация за вписани тежести; Технически паспорт … Continue reading Какви документи се изискват за оценка на недвижими имоти?