Защо ми трябва оценка от независим оценител

Всяка година безброй хора купуват и продават имоти или рефинансират ипотечният си кредит. Повечето, ако не всички, от тези сделки включват и оценка на имота от независим оценител. Оценката се е превърнала в нормална част от всяка една сделка с недвижими имоти. Един от най-важните въпроси, свързани с покупка на имот е разработване на становище за това дали сделката си струва, така че да можете да вземете информирано решение за закупуване. Професионалният доклад за оценка се извършва от квалифициран лицензиран оценител, който може да ви осигури обективно, становище като трета независима страна и да ви изчисли текущата пазарна стойност на имота. За малката цена на тази услуга, можете да си осигурите “спокойствие” преди да направите предложение за закупуване, като предложите справедлива цена за имота. За разлика от брокерите за недвижими имоти, оценителите нямат пряк интерес от това за каква стойност, ще бъде продаден имота. Оценителските такси са базирани на усилията за изготвяне на доклада, а не са процент от продажната цена. Професионална оценка, често може да помогне на собствениците на жилища да вземат най-добрите решения за инвестиране в домовете си и определяне на справедливата им продажна цена.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *