В какво се състои процедурата по оглед на обекта на оценката?

Инспектирането (огледът) на обекта се осъществява от оценителя, който извършва оценката или от член на неговия екип. В повечето случаи той се придружава от възложителя на оценката или от собственика на обекта, който се оценява. По време на огледа оценителят се запознава с детайлите на обекта, предмет на неговата оценка. Огледът спомага да се уловят и най – малките детайли, които биха повлияли за даване на по-точна и вярна оценка. Примерно при оценка на недвижим имот, нещата които се отбелязват по време на огледа са: точното на мястото на обекта, на инфраструктурата на района, технически характеристики на обекта и неговото състояние, съответства ли то на описанието в документите, има ли подобрения и други. Към оценителския доклад се прилага снимков материал, който оценителят е направил на обекта за оценяване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *