В какво се състои процедурата по оглед на обекта на оценката?

Инспектирането (огледът) на обекта се осъществява от оценителя, който извършва оценката или от член на неговия екип. В повечето случаи той се придружава от възложителя на оценката или от собственика на обекта, който се оценява. По време на огледа оценителят се запознава с детайлите на обекта, предмет на неговата оценка. Огледът спомага да се уловят … Continue reading В какво се състои процедурата по оглед на обекта на оценката?