Oценка на търговското предприятие.

ocenitel_predpriatieЕдин от най-често срещаните въпроси за услуги бизнес оценяване е: “Какво се прави, за да се  oцени частен бизнес?” С други думи, какво включва процеса по оценка на търговско дружество?

По долу ще се опитаме да изброим част от стъпките свързани с оценката на търговско дружество.

Договор за възлагане на оценката.

Както при повечето професионални услуги, връзките между клиента и оценителя обикновено биват изложени в писмено споразумение. Това споразумение определя обхвата на проекта за оценка, задълженията на всяка една от страните, очакваната времева рамка, таксата, както и други важни елементи на поставената задача.

Искане на информация

Следващата стъпка в процеса на бизнес оценяване е събиране на информация. Това обикновено става под формата на списък на заявените данни и документи, като например финансови отчети, кратки описания на историята на бизнеса, основни продукти и услуги, предоставяне на информация за клиентската си база и основните конкуренти.

Предварителните анализи

След получаване на всички необходими документи, оценителя преглежда документите и организира извършването на първоначалните анализи, което му помага за подготовката за интервюто със собственика и / или ключовите членове на управление. Обикновено, оценителя провежда няколко независими изследвания за самия бизнес, отрасъла и конкуренцията. Основната цел на тази стъпка е да се помогне оценителя да формулира подходящите въпроси за интервюто на управляващите фирмата.

Интервюта на управителите и посещение на място

Това е етапът в който оценителя се опитва да разбере какво се крие зад цифрите които се представят в отчетите на дружеството.  Оценителите обикновено задават въпроси за самия бизнес, индустрията или отрасъла в който се намира, организационната структура, маркетингови дейности, клиентите и основните рискови фактори. Значителна част от тази дискусия са и историческите финансовите резултати и перспективи за бъдещето на компанията. Такъв разговор може да се проведе лице в лице или по телефона. Разбира се, достъпа на оценителя до тази информация е свързан и с зависи изцяло от доверяването от страна на клиента.

Посещение на мястото където се извършва дейността е полезно, но не и задължително. Професионалните стандарти не изискват оценителя задължително да посети на място обекта на бизнес оценка. И все пак, посещение на място позволява на оценителя да направи някои по точни качествени преценки за самия бизнес.

Един от най-често срещаните въпроси за услуги бизнес оценяване е: “Какво се прави, за да се  oцени частен бизнес?” С други думи, какво включва процеса по оценка на търговско дружество?

Договор за възлагане на оценката.

Както при повечето професионални услуги, връзките между клиента и оценителя обикновено биват изложени в писмено споразумение. Това споразумение определя обхвата на проекта за оценка, задълженията на всяка една от страните, очакваната времева рамка, таксата, както и други важни елементи на поставената задача.

Искане на информация

Следващата стъпка в процеса на бизнес оценяване е събиране на информация. Това обикновено става под формата на списък на заявените данни и документи, като например финансови отчети, кратки описания на историята на бизнеса, основни продукти и услуги, предоставяне на информация за клиентската си база и основните конкуренти.

Предварителните анализи

След получаване на всички необходими документи, оценителя преглежда документите и организира извършването на първоначалните анализи, което му помага за подготовката за интервюто със собственика и / или ключовите членове на управление. Обикновено, оценителя провежда няколко независими изследвания за самия бизнес, отрасъла и конкуренцията. Основната цел на тази стъпка е да се помогне оценителя да формулира подходящите въпроси за интервюто на управляващите фирмата.

Интервюта на управителите и посещение на място

Това е етапът в който оценителя се опитва да разбере какво се крие зад цифрите които се представят в отчетите на дружеството.  Оценителите обикновено задават въпроси за самия бизнес, индустрията или отрасъла в който се намира, организационната структура, маркетингови дейности, клиентите и основните рискови фактори. Значителна част от тази дискусия са и историческите финансовите резултати и перспективи за бъдещето на компанията. Такъв разговор може да се проведе лице в лице или по телефона. Разбира се, достъпа на оценителя до тази информация е свързан и с зависи изцяло от доверяването от страна на клиента.

Посещение на мястото където се извършва дейността е полезно, но не и задължително. Професионалните стандарти не изискват оценителя задължително да посети на място обекта на бизнес оценка. И все пак, посещение на място позволява на оценителя да направи някои по точни качествени преценки за самия бизнес.