Oценка на търговското предприятие.

Един от най-често срещаните въпроси за услуги бизнес оценяване е: “Какво се прави, за да се  oцени частен бизнес?” С други думи, какво включва процеса по оценка на търговско дружество? По долу ще се опитаме да изброим част от стъпките свързани с оценката на търговско дружество. Договор за възлагане на оценката. Както при повечето професионални … Continue reading Oценка на търговското предприятие.