Oценка на търговското предприятие.

ocenitel_predpriatieЕдин от най-често срещаните въпроси за услуги бизнес оценяване е: “Какво се прави, за да се  oцени частен бизнес?” С други думи, какво включва процеса по оценка на търговско дружество?

По долу ще се опитаме да изброим част от стъпките свързани с оценката на търговско дружество.

Договор за възлагане на оценката.

Както при повечето професионални услуги, връзките между клиента и оценителя обикновено биват изложени в писмено споразумение. Това споразумение определя обхвата на проекта за оценка, задълженията на всяка една от страните, очакваната времева рамка, таксата, както и други важни елементи на поставената задача.

Искане на информация

Следващата стъпка в процеса на бизнес оценяване е събиране на информация. Това обикновено става под формата на списък на заявените данни и документи, като например финансови отчети, кратки описания на историята на бизнеса, основни продукти и услуги, предоставяне на информация за клиентската си база и основните конкуренти.

Предварителните анализи

След получаване на всички необходими документи, оценителя преглежда документите и организира извършването на първоначалните анализи, което му помага за подготовката за интервюто със собственика и / или ключовите членове на управление. Обикновено, оценителя провежда няколко независими изследвания за самия бизнес, отрасъла и конкуренцията. Основната цел на тази стъпка е да се помогне оценителя да формулира подходящите въпроси за интервюто на управляващите фирмата.

Интервюта на управителите и посещение на място

Това е етапът в който оценителя се опитва да разбере какво се крие зад цифрите които се представят в отчетите на дружеството.  Оценителите обикновено задават въпроси за самия бизнес, индустрията или отрасъла в който се намира, организационната структура, маркетингови дейности, клиентите и основните рискови фактори. Значителна част от тази дискусия са и историческите финансовите резултати и перспективи за бъдещето на компанията. Такъв разговор може да се проведе лице в лице или по телефона. Разбира се, достъпа на оценителя до тази информация е свързан и с зависи изцяло от доверяването от страна на клиента.

Посещение на мястото където се извършва дейността е полезно, но не и задължително. Професионалните стандарти не изискват оценителя задължително да посети на място обекта на бизнес оценка. И все пак, посещение на място позволява на оценителя да направи някои по точни качествени преценки за самия бизнес.

Един от най-често срещаните въпроси за услуги бизнес оценяване е: “Какво се прави, за да се  oцени частен бизнес?” С други думи, какво включва процеса по оценка на търговско дружество?

Договор за възлагане на оценката.

Както при повечето професионални услуги, връзките между клиента и оценителя обикновено биват изложени в писмено споразумение. Това споразумение определя обхвата на проекта за оценка, задълженията на всяка една от страните, очакваната времева рамка, таксата, както и други важни елементи на поставената задача.

Искане на информация

Следващата стъпка в процеса на бизнес оценяване е събиране на информация. Това обикновено става под формата на списък на заявените данни и документи, като например финансови отчети, кратки описания на историята на бизнеса, основни продукти и услуги, предоставяне на информация за клиентската си база и основните конкуренти.

Предварителните анализи

След получаване на всички необходими документи, оценителя преглежда документите и организира извършването на първоначалните анализи, което му помага за подготовката за интервюто със собственика и / или ключовите членове на управление. Обикновено, оценителя провежда няколко независими изследвания за самия бизнес, отрасъла и конкуренцията. Основната цел на тази стъпка е да се помогне оценителя да формулира подходящите въпроси за интервюто на управляващите фирмата.

Интервюта на управителите и посещение на място

Това е етапът в който оценителя се опитва да разбере какво се крие зад цифрите които се представят в отчетите на дружеството.  Оценителите обикновено задават въпроси за самия бизнес, индустрията или отрасъла в който се намира, организационната структура, маркетингови дейности, клиентите и основните рискови фактори. Значителна част от тази дискусия са и историческите финансовите резултати и перспективи за бъдещето на компанията. Такъв разговор може да се проведе лице в лице или по телефона. Разбира се, достъпа на оценителя до тази информация е свързан и с зависи изцяло от доверяването от страна на клиента.

Посещение на мястото където се извършва дейността е полезно, но не и задължително. Професионалните стандарти не изискват оценителя задължително да посети на място обекта на бизнес оценка. И все пак, посещение на място позволява на оценителя да направи някои по точни качествени преценки за самия бизнес.

В какво се състои процедурата по оглед на обекта на оценката?

Инспектирането (огледът) на обекта се осъществява от оценителя, който извършва оценката или от член на неговия екип. В повечето случаи той се придружава от възложителя на оценката или от собственика на обекта, който се оценява. По време на огледа оценителят се запознава с детайлите на обекта, предмет на неговата оценка. Огледът спомага да се уловят и най – малките детайли, които биха повлияли за даване на по-точна и вярна оценка. Примерно при оценка на недвижим имот, нещата които се отбелязват по време на огледа са: точното на мястото на обекта, на инфраструктурата на района, технически характеристики на обекта и неговото състояние, съответства ли то на описанието в документите, има ли подобрения и други. Към оценителския доклад се прилага снимков материал, който оценителят е направил на обекта за оценяване.

Какви документи се изискват за оценка на недвижими имоти?

Оценка на недвижими имоти е най-често срещаният тип на оценителска дейност, включваща определяне на стойността на имота, стойността на месечния наем или други. Документите, необходими за оценка на недвижими имоти (сгради, земи) са следните:

  • Документи, удостоверяващи собствеността на недвижимя имот (нотариален акт, постановление за възлагане или др.);
  • Кадастрална карта;
  • Информация за вписани тежести;
  • Технически паспорт на сградата, в случай че има такъв.
  • Договор за наем и др.

Защо ми трябва оценка от независим оценител

Всяка година безброй хора купуват и продават имоти или рефинансират ипотечният си кредит. Повечето, ако не всички, от тези сделки включват и оценка на имота от независим оценител. Оценката се е превърнала в нормална част от всяка една сделка с недвижими имоти. Един от най-важните въпроси, свързани с покупка на имот е разработване на становище за това дали сделката си струва, така че да можете да вземете информирано решение за закупуване. Професионалният доклад за оценка се извършва от квалифициран лицензиран оценител, който може да ви осигури обективно, становище като трета независима страна и да ви изчисли текущата пазарна стойност на имота. За малката цена на тази услуга, можете да си осигурите “спокойствие” преди да направите предложение за закупуване, като предложите справедлива цена за имота. За разлика от брокерите за недвижими имоти, оценителите нямат пряк интерес от това за каква стойност, ще бъде продаден имота. Оценителските такси са базирани на усилията за изготвяне на доклада, а не са процент от продажната цена. Професионална оценка, често може да помогне на собствениците на жилища да вземат най-добрите решения за инвестиране в домовете си и определяне на справедливата им продажна цена.